Poświęcenie biura Kapelanii Polskiej w Żytomierzu

 
 

Ks. Ryszard Karapuda TChr, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny zaprosił biskupa ordynariusza Witalija Krywickiego, aby poświęcił pierwsze biuro Kapelanii Polskiej w Żytomierzu. Poświęcenie odbyło się 26 października 2017 r. w obecności ks. Bolesława Burgata, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. kanonika Wiktora Makowskiego, proboszcza parafii katedralnej św. Zofii w Żytomierzu. Wśród gości obecni byli również: ks. Witalij Bezszkuryj, kanclerz kurii kijoiwskiej i proboszcz konkatedry św. Aleksandra w Kijowie, ks. Mateusz, sekretarz biskupa ordynariusza, ks. Jarosław Giżycki TChr, współbrat z Kamieńca Podolskiego. Ważną funkcję powierzono siostrom ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP (siostry sercanki). Siostra Marina będzie odtąd pracowała w biurze Kapelanii koordynując pracę w zakresie katechezy i spraw organizacyjnych. Ksiądz biskup wyraził swoją radość i wyraził życzenie, aby to biuro służyło na chwałę Boga i na pożytek Kościoła.